Kursindex.no
   
   

 
Kurs
  Konferanser
Internkurs
Påmelding
Kontakt oss
Betingelser

  Innkjøpsnytt


 

Kurs:

Praktisk ledelse og selvledelse – m/oppfølging

Hvem passer kurset for:

Alle ledere, prosjektledere, prosessledere, HR-pesonell.
For deg som ønsker egenutvikling, bli bevist styrker og utviklingspotensial, bli trygg på egen kommunikasjon og som leder.

Kursinnhold:

Programmet har som mål å gi deg:

  • Konkrete og praktiske ferdigheter i kommunikasjon og coaching i ledelse
  • Større oppmerksomhet ovenfor deg selv og medarbeiderne
  • Nye relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
  • Økt forståelse for selve prosessen i veiledning og coaching av andre
  • Inspirasjon og energipåfyll
  • Personlig coaching/veiledning etter avsluttet kurs er inkludert
  • Enkle metoder og teknikker for god selvledelse

Programmet er bygget på erfaringslæring, og deltakerne tar med seg egen erfaringsbakgrunn og egne problemstillinger inn i prosessen. Arbeidsformen veksler mellom samtale, teori, praktiske øvelser og trening, samt personlig refleksjon.

Kursets målsetting er å gjøre deltagerne bevist på egne styrker og utviklingspotensial. Gjøre de enda bedre i stand til å opptre som leder og coachende leder for sine medarbeidere. Bli bevisst egen selvledelse og stressnivå. Det handler om hvordan ledere kan veilede og coache medarbeidere til bedre resultater og hvordan de kan benytte coachingverktøy for å bedre egen tilfredshet og avdelingens resultat.

Dette er et praktisk og intensivt program hvor vi setter fokus på de menneskelige holdninger, kunnskap, forståelse, innsikt og ferdigheter som er nødvendige for å lede seg selv og medarbeidere nå og i fremtiden. Det trenes på praktisk coaching i situasjoner som er konkrete og nyttige for deltakerne.

Velkommen til et praktisk og spennende kurs.

Noen stikkord fra innholdet:

 • Kommunikasjon
 • Å være coachende leder, hva er forskjellen
 • Lede med hodet og hjertet
 • Verktøy for utvikling og vekst
 • Coachende lederstil i praksis
 • Tilbakemeldinger som motivasjonsverktøy
 • Livskvalitet og balanse mellom jobb og arbeid

Påmelding:   Meld på

Kursansvarlig:

Odd-Petter Fylling er daglig leder, kursholder og coach i To Be Academy as.
Han har allsidig utdanning og kompetanse. De siste 6 årene har han arbeidet som coach for ledere og toppledere. Utviklet flere kurs og programmer innen coaching, kommunikasjon, ledelse med mer. Han har hatt et spesielt fokus på coaching, kunnskapsintegrasjon og endringskompetanse. Han har 3 forskjellige coaching utdanninger, blant annet sertifisert International Professional Coach, sertifisert Coach trener og NLP/Business trener.  Også vært aktiv i arbeidet med å skape en bransjestandard for coaching i Norge.


 

Kurs:

Se muligheter i endring og omstilling, effektivisering eller nedbemanning

Hvem passer kurset for:

Ledere eller mellomledere som står midt i eller rett foran en endringsprosess og kjenner at de trenger faglig påfyll og inspirasjon for å få dette til å gå så smidig som mulig.

Kursinnhold:

Teknikker, verktøy og metoder som bidrar til å gjøre endringen smidig. Du lærer å beholde fokus i utfordrende situasjoner og unngår å brenne ut som leder, i tillegg hjelper du dine medarbeidere til å holde hodet over vannet og gir fornyet motivasjon.

 • Hvordan takle bremseklosser og uformelle ledere som motarbeider endring

 • Hvordan håndtere uro, stress og misnøye – lær gode kommunikasjonsverktøy i praksis

 • Hvilke allianser trenger du for å lykkes med endringsprosesser, hvor finer du disse og hvordan behandle dem

 • Hvordan gi dine medarbeidere fornyet motivasjon og pågangsmot i tøffe tider

Påmelding:   Meld på

Kursansvarlig:

Kurset holdes av Line Uppard og Nicolay Lange-Nilsen. Hun er tidligere daglig leder i Flying Pigs Consulting, et av Norges mest erfarne miljø inne endringsledelse, hun er nå partner i Kreab Gavin Anderson.
Hun har ledererfaring bl.a for mer enn 1000 kabinansatte i Braathens før, under pg etter sammenslåingen med SAS. Hun har Master Degree i Business & Organisational Communication fra Emmerson College i Boston USA.
Hun er også utdannet NLP trainer.


Nicolay Lange-Nielsen. Cand. Mag fra UiO Institutt for medier og kommunikasjon og utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøy skole. Han har I tillegg til omfattende yrkeserfaring jobbet 7 år mot nærings og organisasjonsliv med teambuilding, kommunikasjon og formidlingsteknikk.

 

Kurs:

Kvinner i ledelse

Hvem passer kurset for:

For kvinnelige mellomledere, prosjektledere, prosessledere, HR-pesonell.

For deg som ønsker egenutvikling, bli bevist styrker og utviklingspotensial, bli trygg på egen kommunikasjon og som kvinnelig leder.

Kursinnhold:

En jordnær og praktisk tilnærming til coaching og kommunikasjon for kvinner i ledelse. Eksklusiv mulighet for 6-8 deltagere. Med naturen på Norefjell som støttespiller og energipåfyll. Personlig oppfølging etter kurset med telefoncoaching/veiledning.

Programmet har som mål å gi deg:

  • Konkrete og praktiske ferdigheter i veiledning og coaching
  • Større oppmerksomhet ovenfor deg selv og medarbeiderne
  • Nye relasjons og kommunikasjonsferdigheter
  • Dele erfaringer med andre kvinnelige ledere
  • Et avbrekk, inspirasjon og energipåfyll
  • Personlig coaching/veiledning etter avsluttet kurs er inkludert i prisen

Programmet er bygget på erfaringslæring, og deltakerne tar med seg egen erfaringsbakgrunn og egne problemstillinger inn i prosessen. Arbeidsformen veksler mellom samtale, teori, praktiske øvelser og trening, samt personlig refleksjon og bruk av naturen og fjellet som ren energipåfyll.

Kursets målsetting er å gjøre deltagerne bevist på egne styrker og utviklingspotensial. Gjøre de enda bedre i stand til å opptre som leder og coachende ledere for sine medarbeidere. Bli bevisst egen selvledelse og stressnivå. Det handler om hvordan ledere kan veilede og coache medarbeidere til bedre resultater og hvordan de kan benytte coachingverktøy for å bedre egen tilfredshet og avdelingens resultat.

Kurset settes sammen av 6-10 ledere som i løpet av 3 dager får kunnskap om bruk av forskjellige metoder og teknikker innen moderne ledelse. Det trenes på praktisk coaching i situasjoner som er konkrete og nyttige for deltakerne. Vi setter fokus på viktige elementer som er nødvendige for å lede seg selv og medarbeidere nå og i fremtiden.

Velkommen til et praktisk og spennende kurs i vakre omgivelser!

Noen stikkord fra innholdet:

 • Å være kvinnelig leder, hva er forskjellen
 • Lede med hodet og hjertet
 • Coachende lederstil i praksis
 • Tilbakemeldinger som motivasjonsverktøy
 • Ta vare på egen energi
 • Livskvalitet og balanse mellom jobb og arbeid

Norefjell
Vi bor på et privat sted "med sjel" som vi har helt for oss selv, så vi kan følge vårt eget tempo. Det ligger ved Krøderen med nydelig utsikt over vannet og fjellene og ved foten av Norefjell. Vi starter med lunsj kl. 12.00 på onsdag og slutter på fredag kl. 16.00.

Påmelding:   Meld på

Kursansvarlig:

 

Odd-Petter Fylling er daglig leder, kursholder og coach i To Be Academy as.
Han har allsidig utdanning og kompetanse. De siste 6 årene har han arbeidet som coach for ledere og toppledere. Utviklet flere kurs og programmer innen coaching, kommunikasjon, ledelse med mer. Han har hatt et spesielt fokus på coaching, kunnskapsintegrasjon og endringskompetanse. Han har 3 forskjellige coaching utdanninger, blant annet sertifisert International Professional Coach, sertifisert Coach trener og NLP/Business trener. Også vært aktiv i arbeidet med å skape en bransjestandard for coaching i Norge.


 

Kurs:

Forhandlingsteknikk – forhandlinger er mer enn å prute på prisen

Hvem passer kurset for:

De som jobber med forhandlinger, og ser at de kunne tjene mer/spare mer ved å bli bedre på dette området.

Kursinnhold:


Forhandlinger er mer enn å prutte på prisen. Det er i forhandlingene du avgjør lønnsomheten, enten du er selger eller kunde. Rett håndtert gir gode forhandlinger et vinne-vinne-resultat som sikrer lange relasjoner og gode leveranser.

 

Kurset dekker forberedelse til- og gjennomførelse av forhandlinger. Kursdeltakerne får med en 10-punkts sjekkliste som de kan ta i bruk umiddelbart. De 10 punktene er:

 

 

1.       Overordnede mål for denne forhandlingen

2.       Informasjon som kan påvirke denne forhandlingen

3.       Variabler i forhandlingen, og forskjeller i verdi for partene

4.       Partenes styrke i forhandlingen

a.       BATNA

b.       SWOT

5.       Områder med felles interesse for partene

6.       Hvilke spørsmål skal vi stille underveis?

7.       Utgangstilbudet (forankring)

8.       Forhandlingsteam / Rollefordeling

a.       Rasjonell oppførsel

b.       Irrasjonell oppførsel

c.       TimeOut

9.       Innrømmelser i denne forhandlingen

10.   Forhandlingsstrategi

a.       Taktikkeri og manipulasjon, og hvordan styre unna slikt

b.       Strategi

c.       Hvordan løse opp blokkeringer

Påmelding:   Meld på

Kursansvarlig:

Edgar Valdmanis har en Mastergrad (MBA) fra Edinburgh Business School/Heriot-Watt University med spesialfag i forhandlinger.
Han har mer enn 20 års erfaring fra salg og markedsføring, og mer enn 15 års erfaring med forhandlinger på ledernivå.
Han vil belyse forhandlinger fra begge sider av bordet og gi mange konkrete eksempler på hvordan du forbereder deg så du lykkes bedre – samtidig som du hjelper motparten til et vinne-vinne resultat.

I løpet av dagen går deltakerne sammen gjennom en 12-punkts sjekkliste til bruk i fremtidige forhandlinger. Sjekklisten inngår i kursmateriellet, og kan tas i bruk umiddelbart.


 

Kurs:

Salg - hvordan lykkes i tøffe tider

Hvem passer kurset for:

 

 • Selgere/konsulenter som driver oppsøkende feltsalg av kapitalvarer, tjenester, eller løsninger.
 • Salgsledere som leder oppsøkende feltsalgsteam.
 • Support, støttepersoner eller ledere som samhandler med oppsøkende selgere.
 • Ledere som ønsker økt fokus på og forståelse av salgsprosesser i tøffe tider.

Kursinnhold:

 

 • OVERORDNETE ASPEKTER I SALG
 • MENTALE SIDER I SALG - FLUKT OG VEGRING
 • POSISJONERING I SALG
 • HVORDAN PRIORITERE RIKTIG I SALG
 • FØRSTEGANGSSAMTALER OG MØTEBOOKING I DAGENS TØFFE MARKED
 • HVORDAN GJENNOMFØRE KONSTRUKTIVE FØRSTEGANGSMØTER
 • OPPFØLGINGBREV ETTER MØTER FOR Å HOLDE CASER VARME
 • POSISJONERING FOR SLUTTFØRING - TILBUDSSTYRING
 • SLUTTFØRING ANSIKT TIL ANSIKT
 • HVORDAN SETTE DET HELE I SYSTEM I SALGSHVERDAGEN
Påmelding:   Meld på

Kursansvarlig:

Kurset ledes av Jens T. Kanden som har over 20 års internasjonal erfaring fra salg, salgsledelse og salgsorientert toppledelse. Han har holdt et stort antall populære kurs og workshops i salgs og salgsledelse, og han skrevet flere hundre fagartikler om salg og salgsledelse.

Kanden er salgs- og markedsdirektør i Norge for børsnoterte PSI Group ASA, og har bakgrunn som salgsrådgiver fra Hartmark Consulting AS og HandsOn AS samt som daglig leder i Norges ledende nettavis for IKT-bransjen, digi.no.


 

Kurs:

Kommunikasjon og presentasjonsteknikk

Hvem passer kurset for:

- Ledere som trenger å få forståelse for sitt syn, og gjennomslag for sine tanker, ideer og konsepter overfor medarbeidere, kunder, kolleger, sjefer og samarbeidspartnere.
- Ledere som ønsker større kommunikasjonsferdigheter og bedre samspill med medarbeidere og kunder.

Kursinnhold:

Første del
De færreste av oss føler oss hjemme på en scene, der all fokus er rettet mot deg og du skal prestere overfor en gruppe med tilhørere. Første delen dreier seg om å beherske kunsten å kommunisere et budskap slik at det overbeviser andre.

- Å beherske rommet, teknologien og scenen. Ikke la nervene ta overhånd.
- Spontanitet og tilstedeværelse, inkludere publikum…
- Retorikk – kunsten å overbevise, også følelsesmessig…

- Diksjon, kropp og stemme. Ikke la dem jobbe mot deg…

 • Forberedelse

 • Teknikker

 • Verktøy

 • Trening og fremføring

 • Personlig tilbakemelding

Andre del
Dreier seg om å beherske og forstå samspillet i to-veis kommunikasjon for å kunne lede samtalen dit du vil.

Det knyttes stadig større krav til kommunikasjon med kunder, kolleger, sjefer, samarbeidspartnere eller ansatte. Vi ønsker å skape en kommunikasjon som skaper tillit og åpenhet å unngå misforståelser og konflikter.
Men kommunikasjon er ikke så mye hva du sier , men like mye hvordan du sier det og ikke minst hvordan den du snakker med oppfatter det som blir sagt.. Kurset gir deg innblikk i hvilke faktorer som styrer kommunikasjonen mellom deg og andre og gir deg trening og verktøy i å forstå og beherske samtaler.

- Sender – budskap - mottaker
- Spontanitet og tilstedeværelse,
- Øyekontakt, Lytting
- Kroppsspråk, status
- Menn og kvinner
 

Påmelding:   Meld på

Kursansvarlig:

 

Kurset holdes av skuespiller, regissør og manusforfatter Nicolay Lange-Nielsen. Cand. Mag fra UiO Institutt for medier og kommunikasjon og utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøy skole. Han har I tillegg til omfattende yrkeserfaring jobbet 7 år mot nærings og organisasjonsliv med teambuilding, kommunikasjon og formidlingsteknikk.


 

Kurs:

Selvledelse og stressmestring når utfordringene står i kø  

Hvem passer kurset for:

Alle som ønsker mer selvinnsikt, i form av å bli bevist på metoder for å lede seg selv på en god måte

Kursinnhold:


Hvordan kan du bli den beste versjonen av deg selv, så du utvikler energi, glede og handlekraft. Et kurs for å bli bevist på hva man gjør i forhold til å lykkes med det man ønsker.


Stikkord fra innholdet:
 • Hva vil det si og lede seg selv, hvordan lykkes.
 • Hva nå, hvor er du i forhold til der du ønsker å være.
 • Hva fungerer godt og hva kunne du tenke deg å endre på.
 • Energigivere og energitapping
 • Balanse i livets arenaer
 • Visjon og mål som drivkraft.
 • Snu negativt stress til positiv energi
 • Refleksjon, bevisstgjøring, glede og energi.

Velkommen til et annerledes kurs!
 

Påmelding:   Meld på

Kursansvarlig:

Odd-Petter Fylling er daglig leder, kursholder og coach i To Be Academy as.
 Han har allsidig utdanning og kompetanse, og har arbeidet mange år innen Teknologi og tjenesteutvikling, salg og markedsføring, ledelse og forretningsutvikling, internasjonale organisasjoner.  Han har hatt et spesielt fokus på coaching, kunnskapsintegrasjon og endringskompetanse. Han har 3 forskjellige coaching utdanninger, blant annet sertifisert International Professional Coach, sertifisert Coach trener og NLP/Business trener. Utviklet flere kurs og programmer innen coaching, kommunikasjon, ledelse med mer. Også vært aktiv i arbeidet med å skape en bransjestandard for coaching i Norge.


 

Kurs:

PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS

Hvem passer kurset for:

EIERE, STYRELEDERE, STYREMEDLEMMER, DAGLIG LEDERE OG LEDERE

Kursinnhold:

Forutsetninger, form og innhold på godt styrearbeid

Dette dagskurset i profesjonelt styrearbeid tar først for seg fundamentene for at styrearbeidet skal bli godt og velfungerende. Det betyr at dette både er et grunnleggende kurs, og samtidig et kurs for erfarne som vil sette seg inn i fundamenter for godt styrearbeid, på en strukturert måte.

Slike fundamenter vi her snakker om, er bl.a. lover og retningslinjer, og arbeidsbok for styret med bl.a. årsplan og styreinstruks. Det gjennomgås sjekkpunkter for godt styrearbeid og relevante temaer i tilknytning til disse. 

Vi omtaler styrets rolle og oppgaver, og går nærmere inn på både kontrollfunksjonen med fokus på økonomi, og også på verdiskapningsoppgaven med fokus på planer og strategi. Vi går videre inn på rolleforståelser.

Bøker som ligger til grunn her er: "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer" og "Det formelle styret". Begge bøker er skrevet av Arild I. Søland (Kolofon Forlag AS). Anbefalt bok er også: "Styreskolen - profesjonelt styrearbeid i praksis.....", av Arild I. Søland (Kolofon Forlag AS).

 

Påmelding:   Meld på

Kursansvarlig:

Arild I. Søland. 54 år, siviløkonom fra BI og Master of Business Administration fra University of Wisconsin 1979, har gjennomført flere doktorgradskurs, har bred praksis, har de siste 10 år arbeidet med konsulenttjenester overfor bedrifter v/eiere, styrer og ledelse, innen områdene styre-/strategiseminarer, strategiprosesser og kapitalspørsmål/verdivurderinger etc.

 

   
© To Be Academy as